SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekZpůsobilost DPH pro obce na projekty schválené v 5. kole příjmu žádostí o podporu z PRV

Informace Ministerstva zemědělství o tomto problému zaslaná Národní síti MAS ČR
 

ČlánekSetkání představitelů České komory architektů a místních architektů se starosty a zástupci Jihočeského kraje 25.6.2009

od 14.00 hodin v restauraci Beseda, Na Sadech 2036/18 v Českých Budějovicích. Jste srdečně zváni!

 

ČlánekAlokace a závazkování finančních prostředků podle jednotlivých opatření Plánu rozvoje venkova

podle informací získaných z Ministerstva zemědělství ČR na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Květen 2009

V květnovém čísle si například můžete přečíst:
- V 15. ročníku soutěže o titul Vesnice roku se utká 325 obcí
- Rozhovor s předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou: O problému s DPH vědělo ministerstvo zemědělství více než rok
- Téma: Nová výstavba na venkově - Satelity na vsích mají vášnivé odpůrce, ale i mnohé příznivce
- Aktuálně o venkovu: Starostové menších měst a obcí protestují proti diskriminaci občanů venkova
- Dotační programy: Do národního POV se přihlásila více než tisícovka projektů, podporu získala větší polovina
 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Květen 2009

V květnovém čísle si například můžete přečíst:
- V 15. ročníku soutěže o titul Vesnice roku se utká 325 obcí
- Rozhovor s předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou: O problému s DPH vědělo ministerstvo zemědělství více než rok
- Téma: Nová výstavba na venkově - Satelity na vsích mají vášnivé odpůrce, ale i mnohé příznivce
- Aktuálně o venkovu: Starostové menších měst a obcí protestují proti diskriminaci občanů venkova
- Dotační programy: Do národního POV se přihlásila více než tisícovka projektů, podporu získala větší polovina
 

ČlánekKonzultace a výměna zkušeností 11. a 24.6.2009 na Bruntálsku

v rámci vzdělávacího projektu města Vrbno pod Pradědem „Chytrá horákyně“ ve čtvrtek 11. června 2009 ve 13 hodin v Lomnici se zaměřením na územně analytické podklady a pozemkové úpravy a  ve středu 24. června 2009 v 9 hodin v Dolní Moravici, se zaměřením na projekty a dotace pro tvorbu veřejné zeleně a na nízkonákladové čištění odpadních vod v malých  obcích

 

ČlánekHodnocení žádostí o dotace opatření IV.1.1. Místní akční skupina

získané z Ministerstva zemědělství ČR podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 

ČlánekSetkání představitelů České komory architektů a místních architektů s regionálními politiky v Uherském Hradišti 28.5.2009

od 15.30 hod v Uherském Hradiště, Hradební 1198. Od 18 hodin tamtéž vernisáž výstavy STAVBA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009.

 

Soubor ke staženíStanovisko České komory architektů k záměru vykácet aleje podél pozemních komunikací

Spolek pro obnovu venkova veřejně deklaruje svůj zájem o krajinu (naposledy na semináři „Pozemkové úpravy. klíčový nástroj rozvoje venkova“ 19. května 2009 v Senátu Parlamentu ČR). Péče o krajinu však nespočívá jen v komplexních pozemkových úpravách, ale také v péči o stromořadí, která v totalitní minulosti a bohužel i dnes stále znovu někomu (dopravě nebo vlastně komu a proč?) vadí. Spolek proto musí hledat spojence. Proto zveřejňujeme stanovisko, kterým v nedávné době jeden, v tomto ohledu, potenciální spojenec – Česká komora architektů - reagoval na snahu stromořadí podél silnic zlikvidovat. Toto snažení bylo (zatím?) pro negativní reakci veřejnosti a také řady politiků zameteno „pod koberec“. Skutečně všude?
 

ČlánekPozemkové úpravy v Senátu

19. května 2009 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova spolu se Spolkem pro obnovu venkova v Jednacím sále Senátu seminář „Pozemkové úpravy – klíčový nástroj rozvoje venkova“. Stenografický přepis jednání zveřejněn na webu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

 

ČlánekSoutěž Nejkrásnější nádraží ČR 2009 - finalisté

Soutěž  Nejkrásnější nádraží ČR 2009 - finalistéxxx Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží probíhá na území České republiky od roku 2007. Pořádá ji  občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění, partnery jsou občanské sdružení Plzeňská dráha a Mikroregion Konstantinolázeňsko, spolupracují České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Jindřichohradecké místní dráhy, Posázavský Pacifik a Sempra Praha. Mediálním partnerem je Český rozhlas 2 – Praha. Vyberte do 10. června nejkrásnější nádraží z 10 finalistů!
 

ČlánekKonzultace a výměna zkušeností k ose III. a IV. PRV v MAS Uničovsko

se uskuteční ve čtvrtek 28. května 2009 od 10,30 hodin v Medlově. Dotazy k danému tématu můžete posílat na adresu ing.florian@gmail.com.