SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekPříprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV (tisková zpráva MZe)

Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo zemědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů, které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí. Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu. Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.
 

Folklorní sdružení České republiky

je partnerem Spolku pro obnovu venkova ČR nejen při organizaci soutěže Vesnice roku (garant ocenění Za rozvíjení lidových tradic), ale spolupracuje se Spolkem i v dalších oblastech společenského života na vesnici.
 

Folklorní sdružení České republiky

je partnerem Spolku pro obnovu venkova ČR nejen při organizaci soutěže Vesnice roku (garant ocenění Za rozvíjení lidových tradic), ale spolupracuje se Spolkem i v dalších oblastech společenského života na vesnici.
 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Červenec 2009

V červencovém (prázdninovém) čísle si například můžete přečíst:
- Spolek se bude prezentovat na Zemi živitelce, kde pořádá odborný seminář
- Rozhovor o bleskových povodních se starostou Jeseníku nad Odrou Tomášem Machýčkem: "Kdyby se to stalo o dvě hodiny později, nepřežily by desítky lidí"
- Téma: Letošní „bleskové záplavy“ byly třetí nejničivější v novodobé historii ČR. Ve sbírkách můžete pomoci i vy.
- Aktuálně o venkovu: Vláda schválila Politiku územního rozvoje ČR
- Analýza alokace a čerpání  evropského Programu rozvoje venkova včetně programu Leader. Aktuality ze všech ROPů.
Ke stažení v novém prostorovém prohlížeči také zde:
 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Červenec 2009

V červencovém (prázdninovém) čísle si například můžete přečíst:
- Spolek se bude prezentovat na Zemi živitelce, kde pořádá odborný seminář
- Rozhovor o bleskových povodních se starostou Jeseníku nad Odrou Tomášem Machýčkem: "Kdyby se to stalo o dvě hodiny později, nepřežily by desítky lidí"
- Téma: Letošní „bleskové záplavy“ byly třetí nejničivější v novodobé historii ČR. Ve sbírkách můžete pomoci i vy.
- Aktuálně o venkovu: Vláda schválila Politiku územního rozvoje ČR
- Analýza alokace a čerpání  evropského Programu rozvoje venkova včetně programu Leader. Aktuality ze všech ROPů.
Ke stažení v novém prostorovém prohlížeči také zde:
 

Soubor ke staženíKalendář akcí od ÚZEI na srpen 2009

K dispozici je kalendář venkovských akcí, připravený Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.
 

Soubor ke staženíSpolek usiluje o společný postup při novelizaci zákona o RUD

Na žádost předsedy Svazu města a obcí ČR, který v návaznosti na závěry XI. sněmu SMO ČR v Karlových Varech a jeho priority, jejichž součástí je „posílení spolupráce s Ministerstvem financí, Sdružením místních samospráv ČR a SPOV ČR na tvorbě nového zákona o rozpočtovém určení daní, vycházejícího z výsledků a doporučení analýzy financování obcí“ reagoval předseda SPOV ČR Mgr. Kavala potvrzením priorit SMO ČR a žádostí o svolání společné pracovní schůzky všech zainteresovaných aktérů, zaměřené na stanovení harmonogramu dalšího postupu prací na tvorbě nového zákona.
 

Soubor ke staženíSpolek navrhuje půjčky ze SFRB obyvatelům postiženým povodněmi

Na návrh předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 25.6.2009, umožnit půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení (podobně jako tomu bylo po povodních v roce 2007), reagoval ministr pro místní rozvoj dopisem ze dne 7.7.2009, podle kterého uložil připravit různé formy podpory obyvatelům postižených oblastí, a to jak ze státního rozpočtu (kapitoly ministerstva), tak prostřednictvím SFRB. 
 

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Ministr pro místní rozvoj schválil zásady programu, určeného na obnovu majetku obce, svazku obcí nebo krajů poškozeného živelní nebo jinou pohromou v roce 2009, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený (zejména mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně preventivní infrastruktury). Ke stažení jsou dále prohlášení žadatele, kraje a formulář závěrečného vypořádání. Výzva k předkládání žádostí bude zveřejněna po projednání Strategie obnovy území vládou ČR.

 

Poskytování dotací MMR při povodních

-       žádosti fyzických osob nebo obcí o příspěvek na demolice, které podají postižení na obec, souhrnné žádosti, které zpracují obce a výzva s podmínkami této podpory;
-       žádosti občanů, jejichž byty byly demolovány, o příspěvek ve výši 150 000 Kč, které podají postižení na obec, souhrnné žádosti, které zpracují obce a výzva s podmínkami této podpory.
Žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj podávají obce do 2.11.2009.
Dosud nebyly vyvěšeny výzvy a formuláře pro žádosti o finanční podporu obcí na náhradní ubytování a o jednorázový příspěvek ve výši 30 tis. Kč domácnostem, jejichž majetek byl poškozen povodní. Očekává se jejich zveřejnění nejdříve koncem tohoto týdne po projednání příslušného podprogramu s Ministerstvem financí.
 

ČlánekMMR zatím nevyslyšelo většinu připomínek SPOV ČR k novele stavebního zákona

21. července 2009 bylo na MMR zahájeno další kolo projednávání připomínek dotčených orgánů státní správy k návrhu novely stavebního zákona. Jednání bylo zaměřeno na územní řízení a stavební řád. Ministerstvo pro místní rozvoj např. nechce upustit od nově navrhovaných kvalifikačních požadavků na vysokoškolské vzdělání u pracovníků stavebních úřadů, což je podle Spolku pro obnovu venkova ČR nereálné (i při úlevě ze zákona pro stávající pracovníky) a není ani do budoucna vzhledem k převažující agendě potřebné. Ve svých důsledcích by vedlo k ochromení a likvidaci činnosti stavebních úřadů v řadě malých obcí a měst.
 

MMR: připraveny první finanční prostředky pro obce a občany, zasažené ničivou povodní

Odkaz na webové stránky MMR, kde jsou zveřejněny formuláře, jejichž prostřednictvím mohou obce a občané požádat o finanční pomoc. Je zaměřena na tři oblasti:
1. Pro občany, jejichž dům byl povodní zcela zničen a demolován. Pro tyto lidi je připraveno 150 000 korun + náklady na demolici.
2. Finanční podpora pro obce, které musí zajistit náhradní ubytování – příspěvek 200 000 Kč.
3. Jednorázové příspěvky domácnostem, jejichž majetek byl povodní poškozen. Ty mohou být ve výši 30 000 Kč.
 

Soubor ke staženíSeminář Spolku a MMR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v pátek 28. srpna 2009 od 9 hodin v pavilonu Z

K dispozici je pozvánka na seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR", který uspořádají Spolek obnovy venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Na seminář, který bude moderovat předseda Spolku Mgr. Kavala, přislíbili svou účast ministr pro místní rozvoj Ing. Vondruška, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku Ing. Vačkář a ředitelé odborů MMR RNDr. Postránecký a MZe Ing. Dvořáková a Ing. Bělinová.

 

Soubor ke staženíSeminář Spolku a MMR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v pátek 28. srpna 2009 od 9 hodin v pavilonu Z

K dispozici je pozvánka na seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR", který uspořádají Spolek obnovy venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Na seminář, který bude moderovat předseda Spolku Mgr. Kavala, přislíbili svou účast ministr pro místní rozvoj Ing. Vondruška, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku Ing. Vačkář a ředitelé odborů MMR RNDr. Postránecký a MZe Ing. Dvořáková a Ing. Bělinová.

 

ČlánekEvropská soutěž obnovy vesnice 2010 odstartovala

Evropská soutěž obnovy vesnice 2010 odstartovalaxxx

Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Vídni vyhlásila podmínky soutěže s mottem „Nová energie pro silnou spolupráci“. Protože soutěž je vyhlašována každé dva roky, vysílá do ní Česká republika již tradičně dva zástupce – vítěze posledních dvou ročníků národní soutěže Vesnice roku.