SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekInformace a upozornění ÚZEI

Projekt Venkovská tržnice, výstava Venkovy a venkované, informační letáky ÚÚR o územním plánování, publikace Mze Dotační možnosti pro obce a Leader-budoucnost venkova 2009.

 

ČlánekPrezentace ze semináře Spolku, MMR a MZe v Českých Budějovicích

dne 28. 8. 2009 na výstavě Země živitelka 2009 – soubory ppt ke stažení

 

Soubor ke staženíVýstava Venkovy a venkované 16.9.-11.11.2009 v Praze

Výstavu v předsálí Geografické knihovny PřF UK v Praze 2, Albertov 6 (2. patro) připravila Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK v rámci projektu podpořeného MMR „Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje“. Vstup volný v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin.
 

ČlánekZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín informuje | září 2009

1. Jablečná slavnost, 2. Jablečná "350-tka" k záchraně klimatu, 3. Podpořme společně záchranu starých ovocných odrůd - benefiční aukce uměleckých děl, 4. Nabídka pro školy, 5. Ochranná známka Tradice Bílých Karpat, 6. Konopný bio sirup - nový výrobek hostětínské moštárny, 7. Zvou Vás jiní

 

ČlánekZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín informuje | září 2009

1. Jablečná slavnost, 2. Jablečná "350-tka" k záchraně klimatu, 3. Podpořme společně záchranu starých ovocných odrůd - benefiční aukce uměleckých děl, 4. Nabídka pro školy, 5. Ochranná známka Tradice Bílých Karpat, 6. Konopný bio sirup - nový výrobek hostětínské moštárny, 7. Zvou Vás jiní

 

ČlánekPozvánka na víkend 18.-20.9. do Sloupu v Moravském krasu

Sloup je jako jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy svědkem pravidelných poutí z nichž největší jsou na tzv. Květný pátek týden před Velikonocemi a třetí zářijovou neděli na svátek Panny Marie Bolestné. Zveme Vás na návštěvu Sloupu ve dnech 18.-20. září 2009. Pátek bude patřit přednáškovému dni v základní škole, sobota medovému jarmarku a v neděli ukončí víkend Pouť k Panně Marii Bolestné. Akce bude dále spojená se zahájením výstavy k 250. výročí úmrtí hraběnky Karolíny z Rogendorfu.
 

ČlánekPozvánka na víkend 18.-20.9. do Sloupu v Moravském krasu

Sloup je jako jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy svědkem pravidelných poutí z nichž největší jsou na tzv. Květný pátek týden před Velikonocemi a třetí zářijovou neděli na svátek Panny Marie Bolestné. Zveme Vás na návštěvu Sloupu ve dnech 18.-20. září 2009. Pátek bude patřit přednáškovému dni v základní škole, sobota medovému jarmarku a v neděli ukončí víkend Pouť k Panně Marii Bolestné. Akce bude dále spojená se zahájením výstavy k 250. výročí úmrtí hraběnky Karolíny z Rogendorfu.
 

Soubor ke staženíKalendář akcí od ÚZEI na září 2009

K dispozici je kalendář venkovských akcí, připravený Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.
 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Srpen 2009

V srpnovém čísle si například můžete přečíst:
- Spolek se prezentoval s venkovskými regiony na agrosalonu Země živitelka
- Seminář SPOV: Podporu venkova ovlivní finanční krize. Hledá se řešení pro DPH
- Rozhovor se senátorem a místopředsedou SPOV ČR Jiřím Žákem: Venkov má více zastánců v Senátu než v Poslanecké sněmovně
- Vítězné obce v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2009 oslavily svůj triumf
- Obec Mořice a město Krnov zastupují ČR v evropské soutěži Entente Florale Europe 2009
 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Srpen 2009

V srpnovém čísle si například můžete přečíst:
- Spolek se prezentoval s venkovskými regiony na agrosalonu Země živitelka
- Seminář SPOV: Podporu venkova ovlivní finanční krize. Hledá se řešení pro DPH
- Rozhovor se senátorem a místopředsedou SPOV ČR Jiřím Žákem: Venkov má více zastánců v Senátu než v Poslanecké sněmovně
- Vítězné obce v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2009 oslavily svůj triumf
- Obec Mořice a město Krnov zastupují ČR v evropské soutěži Entente Florale Europe 2009
 

Soubor ke stažení(Kein) Land in Sicht /(Žádný) venkov v dohledu/Bratislava 21. - 22. září 2009

(Kein) Land in Sicht /(Žádný) venkov v dohledu/Bratislava 21. - 22. září 2009xxx
Zaměření konference Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice charakterizuje podtitul „Venkov ve víru globalizace a suburbanizace“. Vedle slovenských a rakouských představitelů a odborníků na ní vystoupí člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova Miroslav Kovařík a další hosté z Maďarska, Polska, Německa a Švýcarska. Přihlásit (přihláška ke stažení zde) se můžete do 7.9.2009. Vložné 50 EUR.  
 

Soubor ke staženíPodrobný program setkání škol obnovy venkova v Klenčí pod Čechovem 11. -13. listopadu 2009

Ke stažení je pozvánka s upřesněným programem a přihláškou, kterou je nutno poslat do 30. září 2009 Škole obnovy venkova Šumava – Český les a v téže lhůtě uhradit vložné ve výši 950,- Kč, v němž je zahrnuto ubytování, stravování a doprava (exkurze). Organizátory setkání jsou ŠOV Šumava - Český les a ŠOV v Radomyšli ve spolupráci s městem Hartmanice a společností AgAkcent, s. r. o. Bližší informace na tel. 376 310 957. Vedle programu bude na setkání prostor pro neformální výměnu zkušeností všech (nejen ŠOV), kteří se na vzdělávání v oblasti obnovy vesnice a rozvoje venkova podílí.
 

ČlánekSetkání evropských a českých škol obnovy venkova v listopadu

Evropské setkání škol obnovy venkova se uskuteční 5. - 7.11.2009 v Eicklingenu (Dolní Sasko) v renovované budově venkovského centra Amtshof. Setkání českých škol obnovy venkova a podobných institucí, zabývajících se systematicky obnovou a rozvojem venkova, letos uspořádá Škola obnovy venkova Šumava - Český les 11. - 13. 11. 2009 v Kulturním domě v Klenčí pod Čerchovem. Předběžné přihlášky je nutno poslat do konce srpnaDalší informace ... 
 

ČlánekSlavnostní vyhlášení krajských vítězů soutěže Vesnice roku 2009

na webových stránkách obcí a krajů:
den slavnosti
krajský vítěz
kraj
okres
10.7.2009
Kladno
24.7.2009
Olomoucký
Přerov
7.8.2009
Plzeňský
Rokycany
11.8.2009
Obec Hrušovany
Chomutov
13.8.2009
Třebíč
17.8.2009
Obec Zahrádky 
Česká Lípa
19.8.2009
Obec Jenišovice
Chrudim
21.8.2009
  Obec Jankov
České Budějovice
22.8.2009
Královéhradecký
Náchod
23.8.2009
Obec Újezd
Zlín
24.8.2009
Hodonín
24.8.2009
Městys Spálov
Nový Jičín
26.8.2009
  Město Březová
Sokolov
 

Soubor ke staženíTýdny vzdělávání dospělých v České republice

Občanské sdružení Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR pořádá letos již 15. ročník celostátní akce Týdny vzdělávání dospělých. Mottem letošního ročníku je „Zvyšování kompetencí – vetší šance na trhu práce“. Slavnostní zahájení bude na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 15. – 17. v září v Olomouci, ukončení je naplánováno na závěrečné konferenci v listopadu v Praze. Více na www.aivd.cz.