SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekPetice proti diskriminaci obyvatel venkova

Spolek pro obnovu venkova ČR na své valné hromadě dne 5.12. 2006 schválil znění „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“. Petice je dalším krokem našeho Spolku na cestě za rovnoprávné postavení malých obcí a navazuje na dvě slyšení v Senátu ČR ve věci diskriminace malých samospráv formou platného daňového systému a ústavní stížnost podanou senátory 29.6.2006.
Více o petici najdete v samostatné rubrice www stránek SPOV
 

FotogalerieOcenění Vesnice roku 2006

4.12.2006 - Krásný a  slavnostní den pro zástupce venkovských obcí, oceněných v soutěži Vesnice roku 2006, ve Valdštejnském paláci-senátu ČR a na pražském Hradě.
 

FotogalerieOcenění Vesnice roku 2006

4.12.2006 - Krásný a  slavnostní den pro zástupce venkovských obcí, oceněných v soutěži Vesnice roku 2006, ve Valdštejnském paláci-senátu ČR a na pražském Hradě.
 

ČlánekPřeshraniční výstavy a semináře uskutečnil spolek Karlovarského kraje

Spolek pro obnovu venkova Karlovarského kraje zahájil v pondělí 9.10.2006 v saském Riedelhofu výstavu v rámci projektu "Obnova vesnice u vás a u nás". Dne 8. 11. 2006 pak proběhla zrcadlová akce v Karlovarském kraji, kde byla zahájena výstava o obnově německých obcí ve foyer Krajského úřadu a následně seminář a prohlídka úspěšně rekonstruovaných obcí na Karlovarsku.
 

ČlánekPřeshraniční výstavy a semináře uskutečnil spolek Karlovarského kraje

Spolek pro obnovu venkova Karlovarského kraje zahájil v pondělí 9.10.2006 v saském Riedelhofu výstavu v rámci projektu "Obnova vesnice u vás a u nás". Dne 8. 11. 2006 pak proběhla zrcadlová akce v Karlovarském kraji, kde byla zahájena výstava o obnově německých obcí ve foyer Krajského úřadu a následně seminář a prohlídka úspěšně rekonstruovaných obcí na Karlovarsku.
 

ČlánekPozvánka

Spolek pro obnovu venkova ČR Vás tímto zve na Valnou hromadu Spolku, která se koná v úterý 5.prosince.2006 od 9.00 hod.
v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí č. 4, Praha 1.

 

ČlánekPozvánka

Spolek pro obnovu venkova ČR Vás tímto zve na Valnou hromadu Spolku, která se koná v úterý 5.prosince.2006 od 9.00 hod.
v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí č. 4, Praha 1.

 

ČlánekMinisterstvo zemědělství se stane partnerem Spolku v soutěži Vesnice roku

Partnerem Spolku pro obnovu venkova  a  spoluvyhlašovatelem  soutěže  Vesnice roku je nově i Ministerstvo zemědělství ČR, jež přináší i udělení nové ceny pro nadcházející ročníky soutěže.
 

ČlánekNárodní konference o venkovu Teplá 2006 - závěry kulatých stolů

Národní konference o venkovu se konala v září 2006 v areálu historického kláštera v Teplé u Mariánských Lázní, v Karlovarském kraji. Přinášíme závěry z kulatých stolů, které jsou v tuto chvíli k dispozici.
 

ČlánekGratulujeme obcím Kovářov a Bořetice!

21.-23.9.2006 se v německém Ummendorfu se konal 9.ročník soutěže" EVROPSKÁ CENA OBNOVY VESNICE". Letos se jí zúčastnilo 30 evropských obcí, za ČR vítěz Vesnice roku 2004 - obec Kovářov a vítěz Vesnice roku 2005 - obec Bořetice. Kovářov byl hodnocen jako nejlepší příklad úspěšné obnovy venkova,založené na péči o rozvoj kulturních hodnot, a Bořetice získaly pochvalné uznání za působivý vzestup obce.
 

ČlánekKnihovna roku 2006

5.10.2006 byla v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze slavnostně udělena cena Knihovna roku 2006. V kategorii základní knihovna byla oceněna Obecní knihovna Býšť v Pardubickém kraji, v kategorii Informační počin získala ocenění Knihovna hospicového občanského sdružení Cesta domů - Bubenská 3, Praha 7. Více na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2006/index.htm.
 

Soubor ke staženíNárodní observatoř venkova hledá lektory

Národní observatoř venkova o.p.s. sestavuje kvalitní lektorský tým pro semináře, kurzy a vzdělávací programy, které bude pořádat v závěru tohoto roku a po celý rok 2007. Národní observatoř venkova, o.p.s. bude v rámci celé České republiky od konce roku 2006 a následně pak v dalších letech zajišťovat po organizační a obsahové stránce řadu informačních a vzdělávacích seminářů, kurzů a komplexních vzdělávacích programů, které budou zaměřeny na zvyšování odborné kapacity managementu svazků obcí a mikroregionů, neziskových organizací pracujících ve venkovském prostoru, členů místních samospráv venkovských obcí,  členů a zaměstnanců místních akčních skupin  a dalších aktérů místního komunitního rozvoje. Splnění tohoto úkolu však není možné bez odborně zdatného, spolehlivého a motivovaného lektorského týmu, který bude svým složením pokrývat širokou problematiku trvale udržitelného rozvoje venkova.

 

ČlánekSpolek na Dni malých obcí ve Vyškově a v Praze

Jelikož říjnové setkání Spolku je poslední před komunálními volbami a máme informace, že někteří ze starostů už nechtějí dále kandidovat , bylo dohodnuto s firmou Triada s.r.o. panem Dr. Eliášem, krátké  rozšíření vstupu Spolku na Dnech malých obcí ve Vyškově a v Praze.
Dovoluji si Vás tímto pozvat na Den malých obcí ve Vyškově 3.10.2006 nebo Den malých obcí  v Praze 5.10.2006. Vždy od 9.00 hodin.  Zde budou podány  informace, které jsme si naplánovali na spolkové říjnové setkání a to  informace  o SVR 2006, hodnocení našich akcí na výstavě Země živitelka a Národní konferenci MAS v Teplé.
Marcela Harnová
 

ČlánekInformace z Národní konference o venkovu 2006

Informace z Národní konference o venkovu 2006xxx
Ve dnech 20.-22.září se konala „Národní konference o venkovu“ v areálu historického kláštera v Teplé u Mariánských Lázní, v Karlovarském kraji.
 

ČlánekInformace z Národní konference o venkovu 2006

Informace z Národní konference o venkovu 2006xxx
Ve dnech 20.-22.září se konala „Národní konference o venkovu“ v areálu historického kláštera v Teplé u Mariánských Lázní, v Karlovarském kraji.