SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

Soubor ke staženíPřehled zpráv o petici - duben

Monitoring tiskových zpráv o SPOV a petici za duben 2007 (soubor MS-Word ke stažení)
 

Soubor ke staženíRozpočtové určení daní na Slovensku

Prezentace (ppt) k přednášce, která byla součástí dubnové schůze Spolku - autor Mgr. Jakub Pôbiš, legislativně-právní oddělení Svazu měst a obcí ČR
 

ČlánekStřední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov

Vášnivou debatu na téma vzdělávání pro život na venkově a budoucnost středního školství v Olomouckém kraji rozpoutal náměstek hejtmana olomouckého kraje ing. Pavel Sekanina na dalším semináři projektu „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov˝. Konal se ve čtvrtek odpoledne na Střední škole zemědělské v Olomouci.
 

Článek6. Evropský kongres obnovy vesnice v Polsku 22.-25. května 2007

Kongres pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (www.dorferneuerung.at), jejímž členem je také Česká republika (dále jsou členy spolkové země Rakouska a Německa, německy mluvící část Belgie, Lucembursko, Jižní Tyrolsko z Itálie, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Opolské vojvodství z Polska).
 

Soubor ke staženíPřehled zpráv o petici

Monitoring tiskových zpráv o SPOV a petici za období únor - březen 2007 (soubor MS-Word ke stažení)
 

Soubor ke staženíPřehled zpráv o petici

Monitoring tiskových zpráv o SPOV a petici za období únor - březen 2007 (soubor MS-Word ke stažení)
 

ČlánekPetice proti diskriminaci obyvatel venkova - aktuálně

Iniciativa SPOV je pro nás všechny velmi důležitá. Netýká se jen členů spolku. V pravidelných intervalech vám budeme poskytovat přesné informace o ohlasu petice,jež inicioval SPOV. Petice, jež se týká v zásadě nás všech. Je motivována vůlí za změnu nespravedlivého dělění výnosů z daní, které je diskriminační z hlediska malých venkovských obcí a ve svých důsledcích komplikuje již tak obtížnou situaci našeho venkova. "Venkov je náš svět". Petici SPOV komentovala ČT i TV NOVA, ohlasy byly uveřejněny v tisku. Kdo cítí odpovědnost za existenci a  budoucnost venkova, měl by si petici přečíst a reagovat. Prozatím petici podpořil (viz http://www.spov.org/petice-proti-diskriminaci-obyvatel-venkova/default.aspx) menší počet obcí z celkového počtu obcí v ČR. Počet, jenž neodpovídá závažnosti důsledků. Jsme unaveni? Jsme nedůvěřiví? Nebo spokojeni se situací,jež se týká více než 80% území? Nebo se k nám informace pro zatím nedostala?
Vlasta Jílková
foto: P. Bentdal-Disturb the Status

 

ČlánekVýzva starostů

Výzva starostů poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům Parlamentu České republiky k návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí: Neomezujte dostupnost informací o únicích a přenosech škodlivých látek - zachovejte současný integrovaný registr znečišťování!
 

ČlánekVyhlášení soutěže Vesnice roku 2007

Cílem soutěže Vesnice roku 2007 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Zveřejňujeme podmínky soutěže, charakteristiku a přihlášku.
 

ČlánekDen malých obcí - 1. 3. 2007 (Vyškov) a 6. 3. 2007 (Praha)

Setkání starostů obcí s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších.
 

ČlánekŽádosti POV musí být do 12 hodin v pátek 30. března 2007 na podatelně MMR v Praze

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách Zásady programu „Podpora obnovy venkova“ pro poskytování dotací v roce 2007. Obsah zásad a způsob administrace programu Podpora obnovy venkova byl sjednocen s ostatními programy podpory regionálního rozvoje, což přineslo oproti roku 2006 řadu změn.
 

ČlánekNové síly pro oživení vesnic

CpKP střední Morava nabízí zaškolení nejméně 15 mladých absolventů škol nebo matek na mateřské dovolené na pozici projektového manažera/manažerky pro rozvoj venkova a následné zaměstnání nejméně 5 nejúspěšnějších účastníků kurzu v "Poradenském centru venkova", které bude působit na území správních obvodů Přerovska (Kojetínska) a Lipnicka pro jednotlivé vesnice a mikroregiony.  Přihlášky do výběrového řízení mohou podávat uchazeči do 22. února 2007.
 

ČlánekSemestrální kurs "Obnova a rozvoj venkova"

Nadace OF a Česká zemědělská univerzita pořádají kurs Obnova a rozvoj venkova s ohledem na zachování kulturního dědictví, jehož cílem je je umožnit zvýšení kvalifikace a poskytnout vzdělání pracovníkům státní správy a samosprávy i odborným pracovníkům, kteří se zabývají venkovskou problematikou. Obsahem kursu budou odborné přednášky v celkovém rozsahu 13 výukových dní po 6 hodinách, konzultace dle potřeby a odborné výukové materiály.
 

ČlánekMinisterstvo zemědělství zřídilo zelenou linku pro nouzový stav

Z důvodů četných dotazů k vyhlášení nouzového stavu zřídilo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) zelenou linku 800 100 415, na které dostanou zájemci podrobnější informace např. k podmínkám zákazu vstupu do lesa. Informovala o tom mluvčí MZe Táňa Králová.
 

ČlánekSeminář Revitalizace bývalých zemědělských staveb a jejich podnikatelské využití

Série seminářů, které pořádá spol. Ekotoxa - centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny. Z programu: základní náležitosti projektů do Programu rozvoje venkova ČR, možnosti financování z Programu rozvoje venkova, OP podnikání a inovace a regionálních OP, stavební zákon.