SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

Soubor ke staženíMezinárodní eko-energetická konference 19.-21.10.2009 ve vítězné obci Evropské soutěže obnovy vesnice 2008 Sand in Taufers v Jižním Tyrolsku

Mezinárodní eko-energetická konference 19.-21.10.2009 ve vítězné obci Evropské soutěže obnovy vesnice 2008 Sand in Taufers v Jižním Tyrolskuxxx

Stojíme před energetickým převratem - silné výzvy, ale také velké šance pro evropský venkov? Odpovědi by měla dát konference připravená Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, obcí Sand in Taufers, zemí Jižní Tyrolsko,  jihotyrolským a rakouským svazem biomasy. Jednacími jazyky jsou němčina, italština a angličtina.

 

ČlánekPokračuje vzdělávání ve venkovském cestovním ruchu!

Ve dnech 9.- 10.10 2009 Vás zveme na další vzdělávací akci Interpretace místního dědictví v rámci informačních center. Akce je součástí projektu Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch.
 

Soubor ke staženíVesnice roku 2009: Tučín ohromil svou srdečností

Vesnicí roku 2009 je obec Tučín na Přerovsku. „Je to úspěch všech občanů Tučína a samozřejmě je to pro nás obrovské povzbuzení," řekl starosta vítězné obce Jiří Řezníček. Komise ocenila projekty obce, její spolkovou činnost a pospolitost místních lidí. (Rozhovor se starostou vítězné obce a komentáře předsedy komise a dalších oceněných přineseme ve Zpravodaji SPOV ČR, který vychází 4. října.)

 

Soubor ke staženíVýkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní, se zaměřením na obce a města v Senátu 21. září 2009

Ke stažení pozvánka na seminář, který se koná pod záštitou Výboru pro územní rozvoje, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Návratka ke stažení zde.

 

Vesnicí roku 2009 je Tučín z Olomouckého kraje

Na XVII. Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“ v Luhačovicích byly 12. září t.r. vyhlášeny výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009. Vítězem se stala obec Tučín, na 2. místě se umístila obec Lány (Středočeský kraj) a na třetím obec Žernov (Královéhradecký kraj).

 

Soubor ke staženíZahraniční seminář v Tyrolsku a Slovinsku 24.-28.9.2009

K dispozici je pozvánka na druhý cestovní seminář MAS NAD ORLICÍ na téma rozvoje venkova v rámci projektu Středoevropské cesty k živému venkovu, podpořeného z POV Královéhradeckého kraje a cíleného na účastníky z tohoto kraje. Program je předběžný. Novinky sledujte na www.nadorlici.cz/stredoevropske-cesty.html.
 

Soubor ke staženíZahraniční seminář v Tyrolsku a Slovinsku 24.-28.9.2009

K dispozici je pozvánka na druhý cestovní seminář MAS NAD ORLICÍ na téma rozvoje venkova v rámci projektu Středoevropské cesty k živému venkovu, podpořeného z POV Královéhradeckého kraje a cíleného na účastníky z tohoto kraje. Program je předběžný. Novinky sledujte na www.nadorlici.cz/stredoevropske-cesty.html.
 

ČlánekStát umožní proplácení DPH obcím

Vláda v pondělí schválila materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta, a který zavádí nový národní dotační titul OBCE na proplacení DPH obcím a svazkům obcí. Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč, administrací dotačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF).
 

ČlánekIII. Permonické slavnosti 11.-12.9.2009 v Ražicích,

vesnici Jihočeského kraje roku 2007, spojené s výročím 540 let od první zmínky o obci a 120 let o zahájení provozu na železniční trati Ražice - Tábor.
 

ČlánekIII. Permonické slavnosti 11.-12.9.2009 v Ražicích,

vesnici Jihočeského kraje roku 2007, spojené s výročím 540 let od první zmínky o obci a 120 let o zahájení provozu na železniční trati Ražice - Tábor.
 

Soubor ke stažení3. ročník multikulturního festivalu "Prčické bábení 2009"

se bude se konat v sobotu 19. září 2009 v Prčici. Více na www.atelier-prcice.cz.

 

Soubor ke stažení3. ročník multikulturního festivalu "Prčické bábení 2009"

se bude se konat v sobotu 19. září 2009 v Prčici. Více na www.atelier-prcice.cz.

 

Soubor ke stažení16. Biojarmark & Dožínky 18.-19.9.2009 v Toulcově dvoře v Praze 10

Srdečně zve neziskové občanské sdružení LEA (Liga Ekologických Alternativ). Kromě široké nabídky biopotravin je připravena celá řada doprovodných akcí vč. energetického poradenství (zejména z oblasti využití sluneční energie, možnosti získání dotace v rámci programu Zelená úsporám či Čistá energie pro Prahu). Učitelé a zástupci organizací propagujících ekologickou výchovu dostanou zdarma multimediální nosiče a doporučení, jak je efektivně používat při výuce, besedách apod. Celá akce vyvrcholí dožínkovým průvodem v sobotu ve 14 hodin. Více na http://www.biopotraviny.info/biojarmark09aa.html.

 

ČlánekPostup při zpracování projektu pro PRV

Kurz pořádaný ÚZEI na toto téma se uskuteční v jeho školicím středisku v Benešově u Prahy. Hodějovského 1658 ve dvou termínech 6.-8.10.2009 a 12.-14.10.2009. Tento typ kursu pořádal ÚZEI již v květnu letošního roku a vzhledem k velkému počtu zájemců, kteří se na kurz nedostali, se opakuje.