SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekŠkolení manažerů místních akčních skupin a mikroregionů

Ústav zemědělských a potravinářských informací pořádá patnáctidenní vzdělávací kurz pro manažery venkovských uskupení. Kurz se koná v Benešově a začíná 5. února.
 

ČlánekSloučení obce Hora Svaté Kateřiny s Prahou

Proč se chce Hora Svaté Kateřiny sloučit s obcí hlavní město Praha? Vysvětlení starosty Petra Pakosty
 

FotogalerieSPOV v roce 2007

SPOV v roce 2007xxx Malé fotohlédnutí - SPOV v roce 2007 - srdečné přání štěstí do roku 2008!!!
 

ČlánekDiskuze k soutěži Vesnice roku

Na valné hromadě SPOV byla diskutována soutěž Vesnice roku.  Bylo schváleno, že se název soutěže nezmění.  Valná hromada se však nedohodla na účasti malých měst a městysů, proto bylo dohodnuto otevřít diskuzi k této otázce na webu a požádat o stanovisko krajské organizace.
 

Soubor ke staženíRUD-ústavní soud

dr. PETR PITHART - text pro Zpravodaj SPOV a nám všem.

 

Nález Ústavního soudu k zákonu 243/200 Sb.

Odkaz na zprávu na serveru IHned.
 

ČlánekRole Spolku pro obnovu venkova ČR a jeho krajských organizací v procesu stabilizace a rozvoje venkova

Projev předsedy Spolku Mgr. E. Kavaly na Národní konferenci o venkovu v Boskovicích
 

ČlánekPoděkování

V Parlamentu ČR byla 31.10. schválena dlouho očekávaná změna rozpočtového určení daní. Předseda Spolku děkuje všem zúčastněným.
 

ČlánekMF plní slib

Na 20.11.2007 je svolána pracovní porada na Ministerstvu financí ČR. Začíná se naplňovat další z bodů slíbených MF ČR v podobě zahájení jednání o nové -"spravedlivé" podobě RUD. MF ČR reagovalo na nabídku SPOV ČR přednesenou na veřejném slyšení v Senátu ČR panu ministru Kalouskovi a přizvalo nás k jednacímu stolu.
 

ČlánekIII. Národní konference o venkovu v Boskovicích

Organizace III. konference o venkovu, která se v minulých dvou letech uskutečnila v Teplé, byla svěřena do organizace MAS Boskovicko PLUS.  V letošním roce bude konference pouze dvoudenní, 13. a 14. listopadu. Již je k dispozici podrobný program.
 

ČlánekMalé obce a územní plány: Pomohou poslanci?

Spolek pro obnovu venkova České republiky se na své schůzi 2. října 2007 zabýval změnou stavebního zákona, která by umožnila v přechodném období výstavbu v malých obcích. V této souvislosti předseda Spolku Mgr. Eduarda Kavala, místopředseda Josef Bezdíček a náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Petra Pávek zodpovídají několik otázek objasňujících tuto problematiku.
 

Soubor ke staženíPřehled školení Programu obnovy venkova EU

Konečný seznam školících míst, ve kterých bude pro členy Spolku a další zájemce ze strany obcí a neziskových organizací provedeno školení k Programu obnovy venkova. Školení se bude konat celkem v 60 termínech. Organizuje jej SPOV ČR, ÚZPI a Národní síť MAS.
 

ČlánekKurz Informační systém programového financování (ISPROFIN)

Kurz Informační systém programového financování (ISPROFIN)xxx Ústav zemědělských a potravinářských informací pořádá dne 7. listopadu kurz Informační systém programového financování (ISPROFIN) - výklad posledních změn - ve velkém sále ÚZPI v Praze na Vinohradech. Účast na semináři je zdarma.
 

ČlánekStartuje druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a první kolo pro příjem žádostí osy IV LEADER

Žadatelé v rámci opatření IV.1.1 Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013 tzn. místní akční skupiny (MAS) předkládající svůj Strategický plán LEADER - mohou podávat žádosti po šesti týdnech od vyhlášení Pravidel t,.j. od 19. listopadu do 21. prosince 2007 na Centrálním pracovišti SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, oddělení metodiky osy IV PRV. Podrobněji viz web MZe.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I, resp. osa III, resp. osa IV).

 

ČlánekInformační a vzdělávací akce k seznámení obcí a nevládních organizací - potenciálních příjemců podpor

Informační a vzdělávací akce k seznámení obcí a nevládních organizací - potenciálních příjemců podporxxx Výzva ing. Josefa Vozky, ředitele Ústavu zemědělských a potravinářských informací