SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekSenát ČR 26.3.2008 – Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Děkuji všem, kteří se v loňském roce aktivně připojili k aktivitě Spolku – Petici proti diskriminaci obyvatel venkova. Zveřejňujeme část záznamu týkající se naší Petice z jednání Senátu ČR, které se konalo 26.3.2008.
 

ČlánekInformace o úspěšných žádostech EAFRD – PRV osa III je na webu SZIF

V podzimních měsících Spolek za významné pomoci krajských organizací zajistil proškolení 1104 zájemců. Cílem bylo získat přehled o možnostech čerpání z dotačních titulů ze zdrojů EU administrovaných MZe ČR pod Programem rozvoje venkova. Od 21.3.2008 jsou informace o úspěšných projektech vyvěšeny na www.szif.cz .
 

Soubor ke staženíPozvánka na konferenci - Venkov je náš svět

Konference se uskuteční 16.-18. dubna 2008 v Kutné Hoře.
 

ČlánekO lidech s lidmi - mezinárodní fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy

24-25. dubna 2008 v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí přádá CpKP konferenci určenou pro politiky a úředníky obcí, měst, mikroregionu a krajů a zástupce nevládních neziskových organizací.
 

II. celostátní konference Národní sítě Místních akčních skupin

Pod záštitou Ing. Marie Černé, náměstkyně hejtmana, oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina se 13.3.2008 konala II. celostátní konference NS MAS. Fotografie a prezentace ke stažení po kliknutí na odkaz - otevřou se stránky Infovenkov.cz
 

ČlánekSpolek pro obnovu venkova ČR požádal hejtmany o záštitu nad soutěží Vesnice roku 2008

Spolek pro obnovu venkova ČR oslovil všechny hejtmany a požádal o záštitu nad soutěží Vesnice roku 2008. Jako zakladatel soutěže Vesnice roku oslovil v letošním roce Spolek jednotlivé hejtmany krajů ČR a požádal je o záštitu nad letošním ročníkem soutěže.
 

ČlánekRozhovor - Vačkář - Kovář

Na Vaše dotazy dnes odpovídal náměstek ministra na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Přečtěte si celou diskusi. Nejen na téma Eurofondů.
 

ČlánekPodmínky soutěže Vesnice roku 2008

Na Dnu  malých obcí v Praze, který se konal 4.3.2008 byly vyhlášeny podmínky soutěže Vesnice roku 2008. Ukončení příjmu přihlášek je 30.4.2008.
Cílem soutěže Vesnice roku 2008 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
 

Soubor ke staženíDopis pana poslance Krátkého

 

ČlánekOdešel Ivan Dejmal

Ve středu 6. února 2008 před půlnocí zemřel po krátké nemoci ve věku 61 let bývalý ministr životního prostředí a výkonný místopředseda Ústavu pro studium totalitních režimů Ivan Dejmal. Ivan Dejmal byl zakládajícím členem a místopředsedou Spolku  pro obnovu venkova, a v době svého působení na MŽP v počátku 90. let se velkou měrou zasloužil o spuštění Programu obnovy venkova.
Rozloučení s Ivanem Dejmalem proběhne v úterý 12. února 2008 ve 14 hodin v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7.
 

ČlánekZemřel Miroslav Baše

Zemřel Miroslav Bašexxx

V sobotu krátce po poledni zemřel v Praze ve věku 74 let mezinárodně uznávaný český architekt a urbanista Miroslav Baše. Patřil ke klíčovým odborníkům, kteří se zabývali historickým a krajinným urbanismem. Intenzivně se také věnoval teorii architektury. Jako místopředseda Spolku též prosazoval myšlenku programu obnovy venkova.
Rozloučení s Miroslavem Bašem se koná v pondělí 11.2. v 11 hodin ve velké obřadní síni Strašníckého krematoria.

 

ČlánekSdružení místních samospráv - pozvánka na ustavující republikové shromáždění

koná se 31. ledna v Jihlavě v Domě kultury
 

Soubor ke staženíSmlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci

Průvodní dopis k informačnímu zpravodaji
 

ČlánekZávěry lednové schůze SPOV ČR

Na lednové schůzi SPOV ČR dne 8.1.2008 se jednalo o soutěži Vesnice roku – bylo formulováno zadání pro další jednání se spoluvyhlašovateli
 

ČlánekRegiontour 2008 za účasti SPOV ČR

Spolek pro obnovu venkova se prezentoval společně s Folklorním občanským sdružením na výstavě Regiontour 2008, která proběhla ve dnech 10-13. ledna v Brně.