SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekSlavnostní zakončení soutěže Vesnice roku 2008

Spolek pro obnovu venkova uspořádal společně s ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou komisí pro rozvoj venkova v Parlamentu ČR slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku. Na letošní slavnost byli na 2. prosince 2008 pozváni jak vítězové krajských kol – zlaté stuhy, tak vítězové barevných stuh v jednotlivých krajích.
 

ČlánekSpolek pro obnovu venkova má staronového předsedu

Starosta Bělotína v Olomouckém kraji Eduard Kavala povede SPOV další tři roky.

 

ČlánekKandidatura Jana Floriana do předsednictva

Znovu kandiduji do předsednictva Spolku pro obnovu venkova České republiky, abych tak pokračoval ve své práci, započaté v roli státního úředníka, který byl u zrodu Programu obnovy venkova, a nadále napomáhal celostátnímu a evropskému hnutí obnovy vesnice a rozvoje venkova.
 

ČlánekPozvánka na seminář + "bleskové zprávy" z ÚZEI 12.11.2008

Ještě možno poslat (ti kdo tak ještě neučinili) návratku na seminář konaný ve Velkém přednáškovém sále ve Slezské 7, Praha 2 dne 18.11.2008 – viz pozvánka v příloze. K problematice jsou připraveny podrobné materiály s velkým množstvím konkrétních příkladů. Vzhledem k tomu, že v pondělí 17.11. je státní svátek, je třeba dodržet termín zaslání návratky, abychom mohli připravit pro účastníky materiály k semináři.
 

ČlánekValná hromada SPOV - 3.12.2008

Výzva předsednictva!

Předsednictvo vyzývá kandidáty do nově voleného republikového předsednictva, aby na Valné hromadě přednesli svůj program, který by měl obsahovat jejich představu o směřování SPOV ČR a o prioritách jeho činnosti na příští volební období. Návrh programu a priorit zašlete do 23.11.2008 na adresu harnova.marcela@tiscali.cz. Následně bude vyvěšen na webové stránky SPOV ČR www.spov.org.

Předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala doporučuje konzultovat program s příslušnou krajskou organizací.

Nominaci může přednést také krajská organizace SPOV ČR po projednání programu a priorit s kandidátem.
 

ČlánekVeletrh úspěšných turistických projektů Hradec Králové

Pozvánka na "Veletrh úspěšných turistických projektů", který se koná v Hradci Králové 4.12.2008. Součástí Veletrhu je také seminář.
 

ČlánekVyhlášení výsledků Zelené stuhy ČR 2008

V Senátu dne 24.11.2008 budou vyhlášeny výsledky soutěže Zelená a Oranžová stuha, Fulínova cena a ocenění soutěže ENTENTE FLORALE EUROPE – Evropská kvetoucí sídla.
Informace o slavnostním vyhlášení výsledků celostátní soutěže Zelená stuha České republiky roku 2008, ocenění letošních držitelů Fulínovy ceny - diplomu za květinovou výzdobu obce v soutěži Vesnice roku 2008 a ocenění letošních reprezentantů ČR v evropské soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla, tedy města Kyjova a obce Tvarožná Lhota (držitele celostátní Zelené stuhy ČR 2007).