SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

MZe navýší peníze pro 5. kolo PRV. Vznikly problémy s DPH.

Ministr zemědělství rozhodl o navýšení peněz u některých opatření v 5. kole Programu rozvoje venkova až do výše 200% původně určeného objemu. Týká se to projektů, kde jsou zejména příjemci obce, a to opatření podporujících investice v obcích a lesnickou infrastrukturu. MZe rovněž zveřejnilo, že jsou problémy s DPH.
 

MZe prodloužilo uzávěrku 6. kola PRV do 9. března 2009

Příjem žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova v rámci 6. kola bude prodloužen až do 9. března 2009.
 

MZe prodloužilo uzávěrku 6. kola PRV do 9. března 2009

Příjem žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova v rámci 6. kola bude prodloužen až do 9. března 2009.
 

V Kovářově skolili medvěda

V Kovářově skolili medvědaxxx Děti z folklorního souboru Kovářovánek se opět po roce vydaly na masopustní obchůzku s medvědem. Tento zvyk si členové dětského souboru připomněli již po třetí v řadě a ve čtvrtek 19. února se s ním představili ve škole, ve školce a masopustního medvěda předvedli i panu starostovi.
 

V Kovářově skolili medvěda

V Kovářově skolili medvědaxxx Děti z folklorního souboru Kovářovánek se opět po roce vydaly na masopustní obchůzku s medvědem. Tento zvyk si členové dětského souboru připomněli již po třetí v řadě a ve čtvrtek 19. února se s ním představili ve škole, ve školce a masopustního medvěda předvedli i panu starostovi.
 

ČlánekVýstava o činnosti MAS Plzeňského kraje 26. 2. - 10. 3. 2009

je první z řady prezentací činnosti MAS na jednotlivých krajských úřadech v rámci České republiky. Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 26. února 2009 v 10 hodin v předsálí jednacího sálu zastupitelstva Plzeňského kraje na Krajském úřadě v Plzni, Škroupova 18.
 

ČlánekVýstava o činnosti MAS Plzeňského kraje 26. 2. - 10. 3. 2009

je první z řady prezentací činnosti MAS na jednotlivých krajských úřadech v rámci České republiky. Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 26. února 2009 v 10 hodin v předsálí jednacího sálu zastupitelstva Plzeňského kraje na Krajském úřadě v Plzni, Škroupova 18.
 

ČlánekHodnocení vlivu na životní prostředí EIA/SEA

Odborný seminář Českého spolku pro péči o životní prostředí se uskuteční v úterý 10. března 2009 v 10 hodin v budově ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka č. 5. Přihlášky do 9. března 2009 tak, aby byly doručeny do 12-ti hodin.

 

ČlánekCeloslovenská konference „Jak dále, vesnice ...“ 5. - 6. 3. 2009

Cílem konference je propagovat a popularizovat principy slovenského Programu obnovy vesnice, prezentovat jeho uplatňování prostřednictvím aktivit Slovenské agentury životního prostředí, přiblížit úspěšné projekty a pozitivní příklady z jeho 10-ti leté realizace. Porovnat podobné aktivity v zahraničí, vyzdvihnout účast slovenských obcí v Evropské soutěži obnovy vesnice. Konference slavnostně odstartuje 5. ročník národní soutěže Vesnice roku 2009. 
 

ČlánekSemináře 20., 24. a 25. února 2009

v cyklu Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje. Spolupořadatelé: Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje, Centrum rozvoje Česká Skalice a MAS Nad Orlicí. Informace: jiri.kmonicek@vilacerych.cz, tel. 607 966 379.

 

ČlánekSemináře 20., 24. a 25. února 2009

v cyklu Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje. Spolupořadatelé: Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje, Centrum rozvoje Česká Skalice a MAS Nad Orlicí. Informace: jiri.kmonicek@vilacerych.cz, tel. 607 966 379.

 

Ploty

Plot oděluje, ohraničuje, uzavírá, vymezuje, zajišťuje intimitu prostoru (soukromého i veřejného), z hlediska estetického měl by odpovídat charakteru místa - včetně měřítka a použitých materiálů. Měl by vycházet z místně tradičních tvarů a materiálů. Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s. a Hnutí Brontosautus, ZČ Kandík připravily  inspirující text doplněný množstvím fotografií o plotech. O činnosti těchto organizací více na www.aefcz.org a www.brontosaurus.cz.
 

Soubor ke staženíDesatero pro kraje schváleno

Spolek pro obnovu venkova ČR na své schůzi 3. února 2009 schválil "Desatero pro kraje" jako východisko krajských organizací Spolku pro spolupráci s kraji v tomto volebním období krajských zastupitelstev. Obsahuje 10 částí: 1. Subsidiarita a jednoduchost, 2. Sebevědomí, 3. Společenský život, 4. Rodina a tradice, 5. Solidarita, 6. Odpovědnost, 7. Prosperita, 8. Transparentnost, 9. Partnerství a 10. Inovace.
 

Soubor ke staženíZpravodaj Spolku v elektronické formě

Lednové číslo Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova ČR zahájilo další kapitolu jeho vydávání. Zpravodaj je vydáván v elektronické formě pod redakčním vedením Tomáše Šuláka. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 23. února 2009, distribuce zpravodaje elektronickou poštou 1. března 2009. Příspěvky je možno zasílat na adresy: tomas.sulak@smarv.cz, marie.sulakova@seznam.cz.
 

ČlánekDalší kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v únoru

Podpora je určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, dostane se i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.