SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

FotogalerieValná hromada Národní sítě místních akčních skupin ČR,

se kterou SPOV ČR uzavřel smlouvu o partnerství a spolupráci, se uskutečnila 11. března 2009 v Zábřehu na Moravě. Venkovské regiony, pracující metodou LEADER, zaujímají tři čtvrtiny území republiky a žije v nich téměř 45 % jejích obyvatel. Kartogram regionů, podporovaných z PRV a regionů, které o tuto podporu požádaly, zpracovaný MAS Vladař, o.p.s., je ke stažení zde. Další informace na webu NS MAS ČR.

 

FotogalerieNová energie pro silnou spolupráci

Na tomto mottu pro Evropskou soutěž obnovy vesnice 2010 se shodli členové soutěžní komise na svém jednání 4. –5. března 2009 v obci Beckerichu (Lucembursko), v roce 1996 vítězi této soutěže, organizované Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung). Půjde nejen o obnovitelné zdroje energie, ale také o kvalitu života na vesnici, s důrazem na společná řešení, odpovědnost obcí, rodinnou politiku a solidaritu, jako alternativu konzumního života, vyúsťujícího v současnou finanční krizi. Předpokládá se, že soutěž bude vyhlášena koncem prvního pololetí t.r.
 

FotogalerieNová energie pro silnou spolupráci

Na tomto mottu pro Evropskou soutěž obnovy vesnice 2010 se shodli členové soutěžní komise na svém jednání 4. –5. března 2009 v obci Beckerichu (Lucembursko), v roce 1996 vítězi této soutěže, organizované Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung). Půjde nejen o obnovitelné zdroje energie, ale také o kvalitu života na vesnici, s důrazem na společná řešení, odpovědnost obcí, rodinnou politiku a solidaritu, jako alternativu konzumního života, vyúsťujícího v současnou finanční krizi. Předpokládá se, že soutěž bude vyhlášena koncem prvního pololetí t.r.
 

ČlánekSoutěž Vesnice roku 2009 vyhlášena

10. března 2009 na na Dni malých obcí v Praze byly slavnostně podepsány podmínky soutěže Vesnice roku 2009. Přihlášky se podávají do 30. dubna. Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2009 je ke stažení zde. Informace také na webu MMR.

 

Soubor ke staženíVýstava Má vlast v Praze na Vyšehradě 21. března 2009

od 10 do 18 hodin v budově starého purkrabství zaměřená na odpovědný přístup obyvatel ke krajině vesnic a měst pořádaná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Vstup volný.
 

ČlánekSeminář "ENERGIE Z POLE" 19. března 2009

na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích je určený zejména zemědělcům, pracovníkům státní správy, agroporadcům a odborné veřejnosti. Pořadatel: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí. Bližší informace Hana Gabrielová, tel. 777 027 012; e-mail: hana.gabrielova@calla.cz.

 

ČlánekKabinet odpadů ve čtvrtek 26.3.2009 na MŽP

Tradiční kabinet odpadů se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2009 od 13 hod. na Ministerstvu životního prostředí v Praze, Vršovická 65, místnost č. 432 ve 13,30 hod. se zaměřením na plnění povinností vyplývající z nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky. Přihlášku zašlete pořadateli - Českému spolku pro péči o životní prostředí.

 

MZe zveřejnilo informace o Celostátní síti pro venkov

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo informace o Celostátní síti pro venkov (CSV). Jde o Statut, Jednací řád a Akční plán. CSV bude komunikační platformou Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a bude propagovat nejen aktivity MZe, ale i subjektů činných ve venkovském prostoru a zemědělství.
 

Soubor ke staženíVýsledky 5. kola PRV pro III. osu

SZIF zveřejnil výsledky 5. kola Programu rozvoje venkova pro III. osu, tj. opatření Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Vzdělávání a informace.
 

Soubor ke staženíVýsledky 5. kola PRV pro III. osu

SZIF zveřejnil výsledky 5. kola Programu rozvoje venkova pro III. osu, tj. opatření Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Vzdělávání a informace.
 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Únor 2009

V únorovém čísle si můžete přečíst:
- Rozhovor s předsedou Národní sítě MAS Františkem Winterem "Jsem rád, když mohu být druhým prospěšný“
- Téma: Leader – Nové přístupy a nové metody, nebo diktatura způsobilých výdajů?
- Aktuálně o venkovu: Ministerstvo zemědělství navýší peníze pro venkov, ale objevil se problém s DPH
- Spolek se opět věnuje rozpočtovému určení daní
- Na přehlídce „Má vlast“ na Vyšehradě se kraje pochlubí péčí o města, obce i krajinu

 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Únor 2009

V únorovém čísle si můžete přečíst:
- Rozhovor s předsedou Národní sítě MAS Františkem Winterem "Jsem rád, když mohu být druhým prospěšný“
- Téma: Leader – Nové přístupy a nové metody, nebo diktatura způsobilých výdajů?
- Aktuálně o venkovu: Ministerstvo zemědělství navýší peníze pro venkov, ale objevil se problém s DPH
- Spolek se opět věnuje rozpočtovému určení daní
- Na přehlídce „Má vlast“ na Vyšehradě se kraje pochlubí péčí o města, obce i krajinu

 

Kurzy Chytrá horákyně začínají v březnu

ve Vrbnu pod Pradědem zakončené exkurzí s podporu z Programu rozvoje venkova (kurzovné se neplatí) se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova, podnikání a cestovní ruch.  Bližší informace: Ing. Pavla Müllerová, tel. 554 795 150, e-mail: pavla.mullerova@vrbnopp.cz a Bc. Jakub Rybár, tel. 554 295 195, e-mail: info@strecha-vrbno.cz.
 

Soubor ke staženíXVII. sněm Agrární komory ČR 5.3.2009 v Olomouci

Jednání sněmu se zúčastní 1. místopředseda SPOV ČR pan senátor Jiří Žák a tajemnice Spolku Ing. Marcela Harnová. Předseda Mgr. Eduard Kavala nebude v tuto dobu na území republiky a proto se z jednání omluvil.

 

ČlánekDevět publikací Ústavu územního rozvoje Brno v edici VESNICE

vzniklých v návaznosti na Program obnovy venkova zahrnuje celé spektrum obnovy venkova. Jsou stále aktuální, pokud je naleznete ve svých knihovnách. Publikace Rozvoj vesnice, Nové stavby pro venkov a Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury jsou k dispozici ke stažení. Poslední dvě publikace také fyzicky, pokud požádáte o jejich zaslání na adrese: Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, PO BOX 234, 601 00 Brno, tel. 542423111.