SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Březen 2009

V březnovém čísle zpravodaje si můžete přečít:
- Předseda SPOV Kavala: V době krize je nejvyšší čas na změnu rozpočtového určení daní
- Ministerstvo zemědělství mění zpětně pravidla pro PRV: Venkov se bouří
- Rozhovor se starostou Modré Miroslavem Kováříkem: V každé vesnici je třeba nalézt ducha místa
- Téma: Jak se daří školám na venkově? Aneb vesnice bez školy je jako jitrnice bez česneku...
- Obce mohou již popatnácté soutěžit o titul Vesnice roku

 

 

Soubor ke staženíExkurze do NP Bavorský les, Šumava a CHKO Třeboňsko

Exkurzi pořádá 23.-24.4.2009 Centrum rozvoje Česká Skalice v rámci realizovaného projektu „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“ se zaměřením na provoz turistických informačních center, nabídku zážitkové turistiky a aktivity, které posilují udržitelný rozvoj chráněného území. Za nocleh se s přihláškou (do 3.4.2009) vybírá 350,- Kč. Informace Jiří Kmoníček, tel. 607 966 379, jiri.kmonicek@vilacerych.cz.
 

ČlánekProgramy centra ERUDITO - vzděláváním k sociální integraci

Příklad vzdělávání maminek na mateřské dovolené ze Školy obnovy a rozvoje venkova Luka nad Jihlavou

 

ČlánekOdborné kurzy ÚZEI ve školicím středisku 7.-9. dubna v Benešově a 29. dubna v Praze

Účast na seminářích je zdarma. Účast potvrďte na e-mail backovska.jana@uzei.cz nebo telefonicky na číslo 227 010 283. 
 

Soubor ke staženíSeminář PRAVIDLA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 1.4.2009

od 10.00 hod. do 13.00 hod. ve Středisku ekologické výchovy Rýchory-SEVER,  Horní Maršov 89 (budova základní školy - prezence účastníků od 9.30 hod.). Seminář je určen pro ekologické zemědělce, kteří se seznámí se změnami v pravidlech pro jejich hospodaření, vyplývající od 1.1.2009 z Nařízení Komise č.889/2008 kterým se stanoví nová prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů, a pro zájemce o ekologické hospodaření. Vstup na seminář je zdarma. Prosíme o předběžné přihlášení. Kontakty: Ing. Jan Franta, tel: 732 659 009, e-mail: sever-dotek@ekologickavychova.cz; Ing. Marcela Beranová, Okresní agrární komora Trutnov, tel: 605 504 148, e-mail: oak-trutnov@volny.cz.
 

ČlánekPetice Zachraňme stromy! Petice za lepší paragrafy na ochranu zeleně

Adresát: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanům a zastupitelstvům krajů
K petici se můžete připojit prostřednictvím internetu po kliknutí zde. Petice ke stažení zde.
 

ČlánekMístostarosta Hory Svaté Kateřiny vyzývá k podpisu petice proti tzv. chodníkové novele

Místostarosta města Hora Svaté Kateřiny Petr Pakosta vyzývá k podpisu petice proti tzv. chodníkové novele, určené členům Senátu PČR. Petice je ke stažené zde.
 

Článek1. komunitní škola v Pardubickém kraji

pod křídly Základní školy Rosice otevře své dveře mimořádně v sobotu 21. března 2009 v 8,15 hodin do 11 hodin všem žákům, rodičům, příznivcům i zvědavcům.
 

Článek1. komunitní škola v Pardubickém kraji

pod křídly Základní školy Rosice otevře své dveře mimořádně v sobotu 21. března 2009 v 8,15 hodin do 11 hodin všem žákům, rodičům, příznivcům i zvědavcům.
 

FotogalerieSPOV ČR se zúčastnil XVII. sněmu Agrární komory ČR,

který se konal dne 5.března 2009 v Olomouci. Za Spolek se zúčastnil sněmu  první místopředseda Spolku pan senátor Jiří Žák a tajemnice Spolku Ing. Harnová.

V souladu se stanoveným programem prezident Agrární komory ČR přednesl zprávu představenstva o činnosti za uplynulé volební období včetně úkolů pro příští období. Bilance bylo obsažná a zahrnovala také citlivě vnímané rozdíly v silně nevýhodném financování zemědělství nových zemí z EU. V největší krizi je prvovýroba mléka. Navrhl také možnosti přesunu financí z PRV osy 1 a 2 na záchranu dojného skotu u nás.

Následně vystoupil ministr zemědělství Petr Gandalovič, který podrobně informoval o financování PRV – dnes je sice na MF ČR rezerva 15 miliard Kč, ale na již zahájené projekty. Tyto budou profinancované po jejich ukončení. PRV je živým programem, se kterým se stále pracuje. Je v návrhu vyčlenění 80 mil. Kč na welfare - pohodu zvířat. Nemůže být komplexně dokryt rozkývaný trh s mlékem. Jedná se o záchranném balíčku z dalších zdrojů EU.

Za SPOV ČR sněm pozdravil první místopředseda Spolku pan senátor Jiří Žák. Poděkoval za pozvání. Zmínil se o nezbytnosti spolupráce mezi organizacemi zabývajícími se venkovským sektorem. Popřál úspěch do příštího období.

 

FotogalerieNavázání spolupráce s Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně

Na pozvání Prof. RNDr. Wahly, CSc., se dne 12. března 2009 předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Kavala a tajemnice Spolku Ing. Harnová zúčastnili slavnostního zasedání vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, která byla svolána k 50. výročí svého založení. Fakulta následně zorganizovala velmi zajímavou konferenci „Firma a konkurenční prostředí“. Zde přednášeli o současných ekonomických problémech ministr financí Ing. Kalousek, PhDr. Tomáš Sedláček, Doc. Ing. PhDr. Tomšík, PhD. Po skončení konference jsme diskutovali o další spolupráci a propojení akademické půdy se Spolkem. Účast na jednáních a spolupráci přislíbila také Prof. Hrabánková z Jihočeské zemědělské univerzity v Českých Budějovicích. Příprava, program a termín pracovní schůzky bude projednán na schůzi SPOV ČR.

 

FotogalerieBlahopřání Ing. Jiřímu Vačkářovi

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Kavala na Dni malých obcí v Praze dne 10.3.2009 poděkoval Ing. Vačkářovi za dlouholetou práci pro náš venkova a blahopřál mu k pětašedesátým narozeninám.

 

Soubor ke staženíPOV MMR 2009 - Přehled žadatelů

Do programu Podpora obnovy venkova vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2009 se přihlásilo celkem 1044 projektů. Žadatelé požadují 271,830 milionů korun. Nejvíce žadatelů je v dotačním titulu na podporu dětí a mládeže - 573 projektů s požadavkem 139,133 milionu korun. O podporu drobných sakrálních staveb si žádá 330 projektů za 68,929 milionů korun. Ke spolupráce obcí v rozvoji venkova se přihlásilo 50 projektů s požadavkem 8,253 milionů korun. Vítězové soutěže Vesnice roku si požádali v 75 obcích (48,959 milionů korun).
 

Soubor ke staženíPOV MMR 2009 - Přehled žadatelů

Do programu Podpora obnovy venkova vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2009 se přihlásilo celkem 1044 projektů. Žadatelé požadují 271,830 milionů korun. Nejvíce žadatelů je v dotačním titulu na podporu dětí a mládeže - 573 projektů s požadavkem 139,133 milionu korun. O podporu drobných sakrálních staveb si žádá 330 projektů za 68,929 milionů korun. Ke spolupráce obcí v rozvoji venkova se přihlásilo 50 projektů s požadavkem 8,253 milionů korun. Vítězové soutěže Vesnice roku si požádali v 75 obcích (48,959 milionů korun).
 

FotogalerieValná hromada Národní sítě místních akčních skupin ČR,

se kterou SPOV ČR uzavřel smlouvu o partnerství a spolupráci, se uskutečnila 11. března 2009 v Zábřehu na Moravě. Venkovské regiony, pracující metodou LEADER, zaujímají tři čtvrtiny území republiky a žije v nich téměř 45 % jejích obyvatel. Kartogram regionů, podporovaných z PRV a regionů, které o tuto podporu požádaly, zpracovaný MAS Vladař, o.p.s., je ke stažení zde. Další informace na webu NS MAS ČR.