SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekPRV jako nástroj několikanásobné diskriminace malých obcí

Když se konečně „VENKOV“, (rozuměj malé obce a MASky), smířil s první – finanční diskriminací – při „porcování“ prostředků na osy PRV mezi zemědělství a venkov, musel se spokojil s 1/3 a pustil se s vervou do práce, bylo asi potřeba ho znovu „přibrzdit“, začíná článek předsedy Spolku obnovy venkova Jihočeského kraje Jana Malíka.
 

ČlánekOdborné kurzy ÚZEI

Připomínáme kurz "Když se zdroje krátí aneb jak sebevědomě a v klidu čelit současné ekonomické krizi" 29. dubna v Praze. Na květen a červen jsou připraveny další kurzy.

 

Pro realizaci strategických plánů LEADER byly vybrány další místní akční skupiny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 9. dubna 2009 výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.
 

Pro realizaci strategických plánů LEADER byly vybrány další místní akční skupiny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 9. dubna 2009 výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.
 

ČlánekZahájeno vnější připomínkové řízení k novele stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj rozeslalo k připomínkám návrh novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí předkladu vládě je také návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění stavební zákon. Podle jeho dvacáté části se mají velmi výrazně zvýšit správní poplatky. Informace také na webu MMR. Připomínky a stanoviska v rámci SPOV ČR do 21.4.2009!

 

Soubor ke staženíAktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (stav k 11.3.2009)

Power-pointová prezentace Ministerstva zemědělství na jednání Spolku pro obnovu venkova 8.4.2009
 

Soubor ke staženíAktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (stav k 11.3.2009)

Power-pointová prezentace Ministerstva zemědělství na jednání Spolku pro obnovu venkova 8.4.2009
 

Soubor ke staženíUmožnění celoživotního vzdělávání ve venkovských podmínkách

Prezentace projektu „S Krakonošem u počítače“ Mgr. Janem Rychlíkem, ředitelem Úřadu práce práce v Semilech a Tomášem Hájkem, předsedou o.s. Most ke vzdělání na jednání Spolku pro obnovu venkova 8.4.2009
 

Soubor ke staženíUmožnění celoživotního vzdělávání ve venkovských podmínkách

Prezentace projektu „S Krakonošem u počítače“ Mgr. Janem Rychlíkem, ředitelem Úřadu práce práce v Semilech a Tomášem Hájkem, předsedou o.s. Most ke vzdělání na jednání Spolku pro obnovu venkova 8.4.2009
 

Soubor ke staženíDotační program Zelená úsporám

Nový program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků prodeje emisních limitů Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“ v pdf si můžete stáhnout zde. Tisková zpráva MŽP je ke stažení zde, další informace v Informačním listu ke stažení zde.

 

Soubor ke staženíDubnový kalendář ÚZEI

Zveřejňujeme kalendář akcí, který pro zájemce z venkova zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Pokud budete mít zájem o jeho pravidelné zasílání, obraťte se na Otakara Krištoufka, tel. 222 000 234, e-mail kristoufek.otakar@uzei.cz.
 

ČlánekMístopředseda Spolku senátor Žák jednal s ministrem zemědělství

Dne 31.3.2009 se setkal 1. místopředseda Spolku pro obnovu venkova Jiří Žák s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem k prodiskutování problematiky uznatelnosti DPH v pátém kole příjmu žádostí o dotaci z PRV. Ze strany pana ministra zemědělství bylo znovu konstatováno, že DPH není uznatelným výdajem a nebylo jím ani v kolech předcházejících. Stanovisko Evropské komise je neoblomné a o změně nařízení Rady č. 1698/2005 se v tomto bodě neuvažuje.

 

ČlánekPodkrkonoší se seznámí s ekologickými topnými systémy

Série besed na toto téma startuje 9.4.2009 v Libňatově. V dalších dnech bude pokračovat v Radvanicích 16.4., Úpici 23.4. a Vítězné 25.4.2009. Zváni jsou starostové, zastupitelé, soukromí zemědělci, ředitelé škol a školek i soukromé osoby. Bližší informace: Království – Jestřebí hory, o.p.s. , Dr. Jan Balcar, tel.: 777 851 871, e-mail: balcar@zsul.cz. Pozvánka v pdf ke stažení zde.
 

ČlánekVýstava Má vlast na Vyšehradě

Vyšehrad vyzařující magickou atmosféru, provoněný čerstvým jarním vzduchem a prozářený slunečným počasím s úsměvem otevřel svou náruč nové tradici. V sobotu 21. 3. 2009 proběhl v budově starého purkrabství první ročník výstavy Má vlast, pořádaný Asociací Entente Florale CZ – Souznění a Jihočeským krajem.

 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV - Březen 2009

V březnovém čísle zpravodaje si můžete přečít:
- Předseda SPOV Kavala: V době krize je nejvyšší čas na změnu rozpočtového určení daní
- Ministerstvo zemědělství mění zpětně pravidla pro PRV: Venkov se bouří
- Rozhovor se starostou Modré Miroslavem Kováříkem: V každé vesnici je třeba nalézt ducha místa
- Téma: Jak se daří školám na venkově? Aneb vesnice bez školy je jako jitrnice bez česneku...
- Obce mohou již popatnácté soutěžit o titul Vesnice roku