SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

ČlánekFestival středočeského venkova 26. května 2009 v Kostelci nad Černými lesy

Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje Vás zve na FESTIVAL STŘEDOČESKÉHO VENKOVA  2009 do Kostelce nad Černými lesy, 26. května 2009, od 9:00 do 18:00 hodin.
 

ČlánekFestival středočeského venkova 26. května 2009 v Kostelci nad Černými lesy

Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje Vás zve na FESTIVAL STŘEDOČESKÉHO VENKOVA  2009 do Kostelce nad Černými lesy, 26. května 2009, od 9:00 do 18:00 hodin.
 

Soubor ke staženíEvropské liga obnovitelné energie a Biomas-liga ČR zahajují 22.5.2009 v Praze

u příležitosti veletrhů Biostyl/EcoWorld, konaných 22.-24.5. 2009 na Výstavišti v Praze-Holešovicích

 

ČlánekKonzultace a výměna zkušeností 21. a 29.5.2009 ve Vrbně pod Pradědem

se zaměřením na opatření III.2.1 a III.2.2. PRV v kontextu s místními programy obnovy vesnice ve Středisku kultury a vzdělávání „Střecha“ v nástavbě budovy mateřské školy v ulici Ve Svahu 578 jsou určeny starostům, projektantům a všem venkovanům.

 

ČlánekMěsta a obce očima dětí

Knížka s tímto názvem by měla vzniknout na základě společného projektu škol a místních úřadů. Obec rozhodne o rozsahu své účasti v publikaci a dojedná se školou počet příspěvky žáků „své“ školy. Další informace Ing. Ladislav Řežáb, vydavatelství KLETR, e-mail kletr@kletr.cz.
 

ČlánekVernisáž výstavy a ceremoniál udělení Pocty České komory architektů Miroslavu Bašemu dne 6.5.2009

Výstava je otevřena 7. – 22. května 2009 denně od 10-18 hodin (kromě pondělí) ve Fragnerově galerii (vedle Betlémské kaple) v Praze.

 

ČlánekSympózium mladých kovářů 16.5.2009 v Prčici

V sobotu dne 16. května 2009 se koná tradiční Pochod Praha - Prčice. Součástí Pochodu Praha - Prčice bude první ročník uměleckého sympozia „Pochod Praha-Prčice inspirací pro mladé umělce“. Letošními účastníky budou mladí umělečtí kováři.

 

ČlánekMezinárodní festival fundraisingu 20.-22. května 2009 v Praze

České centrum fundraisingu ve spolupráci s Agnes si Vás dovoluje pozvat na
blok osmi otevřených dílen zahraničních expertů na téma fundraising v rámci třídenního festivalu v Praze s možností účasti jen na posledním dni (v pátek).
 

Soubor ke staženíSeminář "Prodej ze dvora" 27.5.2009 v Klatovech

Další ze seminářů o.p.s. Úhlava se uskuteční v Klatovech ve Střední škole zemědělské a potravinářské.
 

Soubor ke staženíSeminář "Historie bez hranic" 15.5.2009 v Klatovech

Seminář v rámci projektu přeshraniční spolupráce připravila za českou stranu o.p.s. Úhlava. Leták k tomuto projektu ke stažení zde.
 

ČlánekPřipomínky Spolku k návrhu novely stavebního zákona

zaslané ministru pro místní rozvoj. Připomínkovaný návrh novely stavebního zákona najdete zde.
 

ČlánekUpozornění na akce Ligy ekologických alternativ

na veletrhu Biostyl/Ecoworld 22.5. v Praze. Další informace Karel Merhaut (lea@ecn.cz, tel. 723 573 738).
 

Soubor ke staženíPozemkové úpravy - klíčový nástroj rozvoje venkova 19.5.2009 od 10 hodin v Senátu Parlamentu České republiky

Semináře, pořádaného Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a Spolkem pro obnovu venkova ČR, se účastní nejvyšší představitelé MZe, Spolku a Svazu měst a obcí. Zveme všechny členy Spolku, starosty a další zájemce. Návratku (ke stažení zde) odešlete do  11. května 2009 na emailovou adresu nohejlovaa@senat.cz. Při vstupu do Senátu je nutné předložit občanský průkaz!
 

ČlánekWorkshop ÚZEI 20.5.2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá 20. května 2009 ve spolupráci s Odborem poradenství a vzdělávání MZe workshop s mezinárodní účastí na téma  “Rozvoj poradenských systémů, uplatňování Cross Compliance a zapojování škol sekundárního a terciálního odborného vzdělávání do celoživotního vzdělávání a rozvoje venkova“.